Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Hen luniau’r oes o’r blaen


Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Llyfr newydd clawr caled gan Alun Jones


Archebi’r Llyfr

Photographic memories of a bygone age


Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


A new hard cover book by Alun Jones

Order Book

Rhandirmwyn

Rhandirmwyn

Tom  Lewis

Tom  Lewis

Yr Hen Ysgol

Old School

Achyddiaeth

Genealogy

Oriel

Gallery

Twm Sion Cati*

Twm Sion Cati

Gwaith Mwyn

Lead Mine

Barcud Coch

Red Kite

America

America

Llyn Brianne

Llyn Brianne

Links

Llyfr Ymwelwyr - Cyswllt

Guest Book - Contact

Hen luniau’r oes o’r blaen - Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Mae’r llyfr clawr caled gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  Fydd ar gael mewn siopau llyfrau lleol neu gan yr awdur yn alun@rhandirmwyn.net  (Ffôn: 01656 773266)


Lansiad swyddogol am 7.30 p.m. Gwener 14 Awst 2015 yng Ngwesty’r Castell, Llanymddyfri.  Croeso i bawb. Pris: £15.  Gwybodaeth


Photographic memories of a bygone age - Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


This new hard cover book by Alun Jones contains nearly 200 photographs and anecdotes give an insight into life in Rhandir-mwyn over the past hundred years or so.  The publication will be available soon at book shops and outlets in the Upper Tywi Valley as well as via the author at  alun@rhandirmwyn.net  (Tel: 01656 773266)


The official launch will be at 7.30 p.m. on Friday 14th August 2015 at The Castle Hotel, Llandovery.  Everyone welcome.

Price: £15. Find Out MoreCymraeg English VIEW LATEST MESSAGES / NEGESEUON DIWEDDARAF Made By Steven Flett