Croeso Achyddiaeth America Tom Lewis Contact Alun@Rhandirmwyn.net Made By Steven Flett
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Yn Cael ei Adeiladu Yn Cael ei Adeiladu

Hen luniau’r oes o’r blaen


Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Mae’r llyfr clawr caled gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  Fydd ar gael mewn siopau llyfrau lleol neu gan yr awdur yn alun@rhandirmwyn.net  (Ffôn: 01656 773266)


Lansiad swyddogol am 7.30 p.m. Gwener 14 Awst 2015 yng Ngwesty’r Castell, Llanymddyfri.  Croeso i bawb. Pris: £15.  Gwybodaeth


Rhandir-mwyn – Pentref yn nyffryn hyfryd Blaenau Tywi yng ngogledd-ddwyrain Sir Gaerfyrddin. Yma fe welwch dudalennau am bobl ddiddorol a anwyd yn Rhandir-mwyn neu sy’n gysylltiedig â’r ardal ynghyd â hanes a lluniau capeli ac eglwysi a hen luniau eraill.