Y Cysylltiad Americanaidd
Yn fwy na thebyg rydych chi’n methu deall pam mae tudalen yn ymwneud ag America ar wefan sy’n rhoi hanes pentref bychan yng Nghymru. Mae dau air yn cysylltu Rhandir-mwyn ag America, sef ‘plwm’ a ‘sinc’. Roedd mwynwyr plwm y graig galed yn gwbl addas i weithio yng ngweithfeydd glo caled America, ac o ganol tan ddiwedd y 1800au ymadawodd llawer am fywyd gwell yn y lle rhyfeddol hwn a oedd yn llawn addewidion a golud. Fe fyddech chi’n synnu faint o bobl adawodd y dyffryn hyfryd hwn i ddechrau bywyd newydd y tu hwnt i Fôr Iwerydd. Talaith Pennsylvania oedd pen y daith i'r rhan fwyaf, yn enwedig ardaloedd glo caled Scranton a Wilkes-Barre . Aeth rhai i daleithiau eraill, fodd bynnag. Os ydych chi’n ddisgynnydd neu’n berthynas i rywun a adawodd yr ardal hon, hoffwn glywed gennych. Ydych chi’n chwilio am berthnasau a aeth i America, neu a ydych chi’n byw yno – neu rywle arall o ran hynny - ac yn chwilio am hynafiaid oedd yn hanu o Randir-mwyn neu Flaenau Tywi. Gadewch i mi gael eich hanes.

Er i lawer fynd i weithio yn y pyllau glo, aeth eraill ar drywydd gwaith arall a llwyddo’n dda. Dyma hanes rhai o’r bobl hynny. Caiff hanes eraill ei gynnwys yn y dyfodol