Llyn Brianne
Ar y dudualen hon mi welwch gopïau o hen ddogfennau swyddogol a llythyron ynglŷn a’r bwriad i adeiladu cronfa ddŵr Llyn Brianne.  Maent yn ddiddorol.