Llyn Brianne
Am genedlaethau fferm deuluol oedd Fanog ym mlaen Cwm Tywi.  Yn y diwedd mi werthwyd i’r Comisiwn Coedwigaeth a plannwyd coed ar y tir.  Yn 1973 mi ddiflannodd y fferm o’r golwg am byth o dan ddŵr Llyn Brianne, neu, ar y pryd, dyna roedd y cred.  
Ond mewn amser fe ddaeth yr hen le yn ôl i’m golwg a braf oedd ei weld.  Aeth dyfroedd y llyn yn isel ddwywaith drwy amser hafau sych a ddaeth yn le pererindod i lawer o bobol.   

Ar y dudalen mae ffotograffau o Fferm Y Fanog yn ei gyflwr gwreiddiol ac eraill a gymerwyd braidd cyn i’r fferm ddiflannu o dan y dŵr a’r gweddill pan ailymddangosodd.

Mi welwch ffotograffau o geunant Fanog a leolwyd ger yr hen fferm.  Yma roedd yr Afon Tywi yn torri llwybr cul drwy y creigiau.  Yn llawer i fan roedd yn bosib camu yn groes i’r afon yn rhwydd.  Tynnwyd y ffotograffau gan Tom Lewis, Bryntowy, Rhandirmwyn yn gynnar yn yr 20fed ganrif.  

Dod yn fuan ....mwy am hanes Fferm Y Fanog ac ambell stori diddorol arall.