Llyn Brianne
Ar y dudalen hon mae yna gopïau o erthyglau mewn papurau newydd, dogfennau swyddogol a llythyron ynglŷn a’r cynllun i adeiladu Cronfa Ddŵr Llŷn Brianne.  O’r dechrau roedd gwrthwyneb dwys gan Jane a William Jones, Fferm Troedrhiwrhuddwen, Rhandirmwyn.  Bu y ddau farw cyn adeiladwyd yr argae.

A oes gennych erthyglau neu ffotograffau o’r digwyddiad. Gallwch ei lan lwytho drwy ein tudalen gyswllt.  

Rydym yn ddiolchgar iawn i Huw a Samantha Jones, perchenogion presennol Fferm Troedrhiwrhuddwen am ei cyfraniad.
Jane80.pdf Pause For A Drink1024.jpg Roger-Davies.jpg Y-Cymro.pdf Men start to wipe out valley.pdf Farmerdelays10m.pdf aswaterreachesnewspaper.pdf
Do You Need
A PDF Reader
Click Here