Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Rodd Dan yn ffermwr lleol na fu unwaith o’i filltir sgwâr. Serch hynny, roedd yn athletwr o fri  ac yn ddawnus mewn crefftau cefn gwlad fel gwneud ffyn a llwyau caru, plygu perth a llu o grefftau eraill. Arferai groesi afon Tywi ar jacoese i gyrraedd ei dir yr ochr draw. Roedd popeth a wnâi’r person diymhongar a nodedig hwn yn berffaith.  

Dan Theophilus