Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Ffermio Cynnwys:  Farming On Erwrhwch  The Shearing Day - Nansi Jones, Dalar  Hardship in the Hills - Dolfallt Fawr

Mae ffermydd Troedrhiwcymmer a Throedrhiwrhuddwen yng Nghwm Doethie. Hyd at y 1960au hwyr, y teulu Jones, sef teulu adnabyddus ac uchel ei barch, oedd yn ffermio’r ddwy. Roedd Jane a William Jones ar flaen y gad yn gwrthwynebu coedwigo a boddi tir i greu cronfa Llyn Brianne. Roedden nhw’n bobl nodedig. Caiff eu hanes ei gynnwys cyn bo hir.


Hefyd, byddwn yn cynnwys atgofion Tommy Williams a’r diweddar Olwen Price, ffermwyr a phobl Rhandir-mwyn o’r iawn ryw.


Mae llawer mwy ar y ffordd.


Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu luniau, cofiwch gysylltu. alun@rhandirmwyn.net