Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
Y PREIFAT JOHNNY JONES

Johnny Jones, Preifat, Y Gatrawd Gymreig: unig fab John a Jane Jones, Penrhiw-fach, Rhandir-mwyn.  Cyn ymuno â’r fyddin yn Llanymddyfri, roedd y gŵr ifanc uchel ei barch yn haliwr i Mr James, Siop Nant-bai, Rhandir-mwyn. Ym mis Gorffennaf 1917, ar ôl cwblhau ymarfer milwrol yn y Rhyl, cafodd ei gyfnod cyntaf o seibiant gartref.  Cafodd groeso cynnes pan fu mewn noson gyflwyniad i’r Gynnwr David Rees o’r Magnelwyr Maes Brenhinol, a oedd yn gwella o’i glwyfau.  Yn fuan wedyn, ar 31 Gorffennaf 1917, bu Johnny yn ymosodiad cyntaf Brwydr Cefn Pilckem.  Er iddo oroesi’r prif ymosodiad, pan gyflawnwyd yr holl amcanion, fe’i lladdwyd yn 24 oed, wrth ymladd yn Langemarck ar 22 Awst 1917.  Nid oes unrhyw fedd hysbys gan Johnny, ac fe’i cofir ar Gofeb Tyne Cot yng Ngwlad Belg.


Dychwelyd

RB1

Dychwelyd

RB1