Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Hen luniau’r oes o’r blaen


Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Llyfr newydd clawr caled gan Alun Jones


Archebi’r Llyfr

Photographic memories of a bygone age


Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


A new hard cover book by Alun Jones

Order Book


Rhandirmwyn


RhandirmwynTom  Lewis


Tom  Lewis


Yr Hen Ysgol


Old School


Achyddiaeth


Genealogy


Oriel


Gallery


Twm Sion Cati*


Twm Sion Cati


Gwaith Mwyn


Lead Mine


Barcud Coch


Red Kite


America


America


Llyn Brianne


Llyn Brianne


RB1    RB1


WW1     WW2


Llyfr Ymwelwyr - Cyswllt


Guest Book - Contact - Links

Hen luniau’r oes o’r blaen - Rhandir-mwyn a Blaenau Tywi:  Detholiad o luniau ddoe.


Mae’r llyfr clawr caled gan Alun Jones yn cynnwys bron 200 o ffotograffau a hanesion yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Rhandir-mwyn yn ystod y can mlynedd diwethaf.  Fydd ar gael mewn siopau llyfrau lleol neu gan yr awdur yn alun@rhandirmwyn.net  (Ffôn: 01656 773266)


Pris: £15.  Gwybodaeth


Photographic memories of a bygone age - Rhandir-mwyn and the Upper Tywi Valley: A selection of bygone images.


This new hard cover book by Alun Jones contains nearly 200 photographs and anecdotes give an insight into life in Rhandir-mwyn over the past hundred years or so.  The publication will be available soon at book shops and outlets in the Upper Tywi Valley as well as via the author at  alun@rhandirmwyn.net  (Tel: 01656 773266)


Price: £15. Find Out MoreCymraeg English VIEW LATEST MESSAGES / NEGESEUON DIWEDDARAF Made By Steven Flett
Contact Alun@Rhandirmwyn.net
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print